Samice potence, stojí za zakoupení? Čtěte dál!

Strávil jsem roky výzkumem produktů, o kterých jsem si myslel, že by pomohly mým ženám. Došel jsem k závěru, že to nestojí za čas a peníze, které by to vyžadovalo, aby byly skutečnými ženami. Femmy je muž, který ví, jak být mužský. Je to muž, který je ohleduplný, zodpovědný a oceňuje ženy tak, jak je žena ve společnosti oceňována. Ale co když tvůj muž opravdu neví, co dělá? Co když produkty, které čtete, jsou jen výstřelek, který nezmění chování vašeho muže? Mysleli byste si, že výsledky jeho chování uvidíte dříve nebo později. Četl jsem tolik svědectví mužů, kteří tvrdí, že se jim daří „skvěle“, ale když se zeptám, jestli viděli některý ze svých produktů nebo ho používají, říkají, že je pro ně příliš nový. Pak si stěžují, že jejich muž je pro produkt příliš ochranný a že to prostě není ten mužský. To vede k situaci, kdy se jejich muž cítí jako fena, aby jim dal jakýkoli produkt, na který se může dostat, zejména ten, který se prodává ženám, ale stále nechce dělat nic jiného, než použít tento výstřelek.

Nejnovější názory

Femmax

Femmax

Michaela Corona

Výrobek Femmax se v poslední době ukázal jako skutečný zasvěcený tip při Femmax potěšení. Množství ...

Forte Love

Forte Love

Michaela Corona

Pro větší touhu je Forte Love pravděpodobně řešením. Četné nadšené uživatele již prokázaly: Lustste...